Regulations

Regulamin
sklepu internetowego

www.wegrzynfashion.com

§ 1. DEFINICJE

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.wegrzynfashion.com z wykorzystaniem, którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Towary;

Kupujący – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną;

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

Towar – produkt wskazany i opisany w Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży. Istotne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu Internetowego. Obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu Internetowego;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Pr.Kons.U – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

§ 2.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki stron umowy.
 2. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem. W szczególności złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu.
 3. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.

§ 3.

 1. Kupujący składa zamówienie w Sklepie Internetowym na usługę szycia przedstawionych towarów bądź składa zamówienie na konkretny przedstawiony na stronie sklepu towar/towary.
 2. Przed dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym należy zapoznać się z działem “jak kupować”?
 3. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę firmową Sklepu Internetowego.
 4. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają koszt przesyłki jeśli przesyłka ma odbyć nie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (przy wysyłce towarów poza granice Polski dodatkowy koszt z tym związany ustalany jest indywidualnie poprzez kontakt ze sklepem internetowym).
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym musi być przemyślane, bowiem każde zamówienie dotyczące indywidulanego towaru uszytego na konkretne zamówienie. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Pr.Kons.U w przypadku dokonania ww. zamówienia indywidualnego prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu
 6. Towar wykonany według danych określonych w zamówieniu przez Kupującego, które następnie okażą się niewłaściwe powoduje, iż towar wykonany według tych błędnych danych nie podlega reklamacji.
 7. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym, kupujący otrzymuje e-mail z nadanym numerem zamówienia oraz danymi do przelewu.
 8. Od tego momentu Kupujący ma 24 godziny na dokonanie przelewu. Jeżeli w ciągu 72 godzin Sklep Internetowy nie odnotuje przelewu na swoim koncie, wówczas zamówienie uznane jest za niezłożone i w konsekwencji nie podlega realizacji.
 9. Wpłaty należy dokonać na nr konta: 18 2490 0005 0000 4520 3409 1994.
 10. Sklep Internetowy, zgodnie z art. 17 Pr.Kons.U, dostarcza Kupującemu w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Kupującego zamówienia informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17.
 11. Standardowy czas realizacji zamówienia to 5-15 dni roboczych (od momentu zaksięgowanie/odnotowania przelewu). Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy (czasu między wydaniem Towaru przez Sprzedawcę przewoźnikowi a jego wydaniem Kupującemu);
 12. W zamówieniach można dokonywać modyfikacji, które trzeba uzgodnić telefonicznie i potwierdzić przez e-mail: biuro@wegrzynfashion.com. Zamówienie wydłuża się wówczas automatycznie o czas oraz koszty uzgodnione i zaakceptowane przez Kupującego. Warunkiem możliwości zmodyfikowania zamówienia jest niezrealizowanie pierwotnego zamówienia w niemodyfikowanym zakresie.
 13. Sklep Internetowy dostarcza towar za pomocą POCZTY POLSKIEJ lub KURIEREM – InPOST lub DHL.
 14. Każda przesyłka wysyłana jest przez Sklep Internetowy za potwierdzeniem odbioru. Sklep Internetowy nie odpowiada za przesyłki zagubione lub zniszczone przez Pocztę Polską, KURIERA- InPOST lub DHL.
 15. Towar, który jest szyty na miarę pod wymiary Kupującego – towar nie podlega zwrotowi.
 16. Jeżeli Towar w jakikolwiek sposób odbiega od wymiarów podanych przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący odsyła go do Sklepu Internetowego, który dokonuje poprawek i wysyła do Kupującego.
 17. Dane osobowe Kupującego podlegają ochronie i nie są udostępniane osobom trzecim. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych w trakcie realizacji procesu zamówienia.
 18. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)
 19. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek za pobraniem.
 20. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych.
 21. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 14 (czternaście) dni przed wejściem jego w życie.
 22. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
 23. Wszystkie modele towaru, jego zdjęcia oraz konspekt niniejszej aukcji – są własnością Sklepu Internetowego oraz podlegają ochronie w szczególności zgodnie z przepisami o ochronie praw autorskich. Powielanie wzorów, wykorzystywanie zdjęć i opisów bez zgody Sklepu Internetowego – jest zabronione.